Cancellation and Refund Policy

Effective Date: 2023/09/05

Cancellation by You

Deadline: 24 hours

Cancellation Fees: [Specify Cancellation Fees if any]

Cancellation Process: To cancel, please log in to your account on our website and navigate to the 'My Appointments' section. You can also contact our customer support at [Your Customer Support Email] or [Your Customer Support Phone Number] to request a cancellation.

Cancellation by Jyotish Bigyan

  • Unforeseen circumstances
  • The unavailability of the astrologer or service provider
  • Technical issues

Refund Policy

Refunds for Canceled Appointments

Processing Time: 3-5 business days

Refund Method: Original payment method used for the booking

No-Show Policy: No-shows are not eligible for refunds.

Unsatisfactory Service

Contact Within Hours: 48 hours

Refund Review: Refund requests based on service quality will be reviewed on a case-by-case basis, and refunds may be provided at Jyotish Bigyan's discretion.

Billing Errors: Jyotish Bigyan will investigate and rectify billing errors as necessary, which may include providing refunds for incorrect charges.

Contact Information

Customer Support Email: [Your Customer Support Email]

Customer Support Phone Number: [Your Customer Support Phone Number]

This cancellation and refund policy is subject to change at any time. Please review this policy regularly for updates.

background
तपाईंले कसरी परामर्श गर्नुहुन्छ ?

तपाईंले हाम्रा ज्योतिषीहरूसँग संवाद गर्नका लागि पालना गर्नुपर्ने चरणहरू।

तपाईंको खाता बनाउनुहोस्
तपाईंको गुरु छान्नुहोस्
जन्म विवरण राख्नुहोस्
भुक्तानी गर्नुहोस्
ज्योतिषीसँग बोल्नुहोस्
apple logo

हाम्रो बारेमा

एप्पहरू प्रा. लि. द्वारा पेश गरिएको एक प्लेटफर्म, जसमा ज्योतिषमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पेशेवर ज्योतिषीहरूसँग सहयोग गर्दैछ।

हाम्रो पछाडि जानुहोस्

द्रुत लिङ्कहरू

बारेमा

अनुप्रयोगहरू र सुविधाहरू

apple logo

आउँदैछ...

तपाइलाई केहि समस्या भएमा WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
+977-9761699928

© 2023 Astro. All Rights Reserved.